Fujitsu Technical Support pages from Fujitsu Vietnam
Product Support
TẢI VỀ GIỎ HÀNG (BASKET)

Tải xuống 

Lựa chọn sản phẩm mới 
Lựa chọn sản phẩm mới
Cập nhật các bản Driver tự động
 
DeskUpdate là ứng dụng cài đặt phần mềm (driver và utilities) và các bản cập nhật của BIOS
Tiếp tục Mở ra
Tải xuống
  Tất cả các drivers, phiên bản BIOS và bản cập nhật phần mềm cho hệ thống máy tính Fujitsu có thể được tải về tại đây. Để tải về các bản cập nhật cho ứng dụng Microsoft và Support Pack, vui lòng sử dụng đường dẫn trên trang chủ hỗ trợ của chúng tôi
  Tiếp tục Mở ra
Lỗ hổng bảo mật
  The Fujitsu PSIRT is the Fujitsu entity, responsible for product-specific IT security. It addresses all known threats, vulnerabilities and other security issues, usually in the form of Security Advisories and Security Notices, in its dedicated PRODUCT SECURITY section.
  Tiếp tục Mở ra