Fujitsu Technical Support pages from Fujitsu Vietnam
Product Support
TẢI VỀ GIỎ HÀNG (BASKET)
Welcome to our Support Pages
Lựa chọn sản phẩm mới 
Lựa chọn sản phẩm mới
For ease of navigation you can find here an overview of all our existing online services as well as the most important information regarding our web pages.
Tải xuống
  Tất cả các drivers, phiên bản BIOS và bản cập nhật phần mềm cho hệ thống máy tính Fujitsu có thể được tải về tại đây. Để tải về các bản cập nhật cho ứng dụng Microsoft và Support Pack, vui lòng sử dụng đường dẫn trên trang chủ hỗ trợ của chúng tôi
  Tiếp tục Mở ra
Liên hệ
  These are the different possibilities to contact us in case of any service issues and technical inquiries.
  • Mẫu thông tin liên lạc
  • Bộ phận hỗ trợ
  • Your Service Partner
  Tiếp tục Mở ra
Bảo hành/DỊCH VỤ
 
  • Bảo hành
  • Các câu hỏi liên quan đến chính sách bảo hành dành cho dự án đặc thù, vui lòng liên hệ đơn vị chủ quản
  Tiếp tục Mở ra
Lỗ hổng bảo mật
  The Fujitsu PSIRT is the Fujitsu entity, responsible for product-specific IT security. It addresses all known threats, vulnerabilities and other security issues, usually in the form of Security Advisories and Security Notices, in its dedicated PRODUCT SECURITY section.
  Tiếp tục Mở ra